Ќе ја објасни ли некој изненадувачката промена во Драмски?