Историја, фарса, трагедија

Што викаше Димитрија во „Диво месо“