Уште од аеродром да им е јасно дека овде сè е наопаку