Толку ги сака метрите, што почна и во квадратни да мери