На чекор до парчето хартија со кое ќе мафта цел живот