Ако треба Македонците да се чипираат со нешто, еве го фајлот