Како тече дигитализацијата на селата во Македонија!?