Сė тече, а ништо не се менува

Хераклит, те побивме