Другарите се познаваат во голема нужда

Цело Скопје да е Луна парк!