Едрењето е поезија на движењето

Рамбо собира пари за соларен брод