Како изгледаат многу емоции за филм кој не бил виден?