На Зак не му е проблем тоа што паркирате на места за луѓе со хендикеп