Русите продолжуваат со шамарање, само ова е многу, многу подобро