Колку толку објаснување како автономните возила не прават сообраќајки (најчесто)