Портрет на денот: Сите маки на светот собрани во една фаца