Саше Димовски, дечкото кој следи судство од 96-та, 97-ма