Град Скопје преќутно троши милиони евра за Луна парк на духовите