За тие што не сакаат да разберат дека корелација не е исто што и причина