Промоција на „Дневникот на една планинарка“ од Калина Велевска