Турчин ќе пише Македонија. Фејсбук ќе преведе - Грција.