Исто е, ама не е исто

Писмена работа за татковината, некогаш и денес