Ружица:

Да, се потврди. Со Трендо животот е повесел. И?