Да имаш свое јас е првиот и основен чекор за да седнеш со најважните шизици