Македонија цела да е:

Битола и Тетово го поделија парламентарното прасе