Од сите неслободи, Македонецот само таа не може да ја поднесе