Крушево технолошки останува во ерата „црешово топче“