Како правите вакви проекти без да ги викнете Дискавери?