Босна 1873:

Овде сите пијат, и Турци и кметови, и православни и католици, и свештеници од сите три вери