Напишано кратко време пред да ја завршам

Ствари што ги научив пишувајќи ја мојата прва книга