Алкалоид инвестира 11 милиони евра во проширување на производните капацитети