Писмо од наставници до децата кои ќе полагаат екстерно