Ги оставив молерите сами во станот и подобро да не се вратев