Заедно до средно Водно – рекреација и поддршка во борбата против дијабетес