Многу е добро како Американците си го замислуваа фудбалот во 90-те