Ич да не ја мислите, Кореја никогаш не се обединува