За тие што им се даваат 2000 евра за Баленсијага што личи на Икеа торба