Отиде Жабарот, најдобриот „извор близок до Владата“