Една од оние „епски“ дебати: „Мифка“ версус „Пола човек пола ништо“