Меѓу јубилеј и помен:

Т како фестивалот кој го смени Скопје