Ангели и демони

Мајка Тереза: Голем споменик или големи дела?