Помогни му на своето дете да не стане како тебе туку како себе