Морковите, кокошкиното слепило и воената пропаганда