Цане Партибрејкерс: Јазик како сабја и мозок како стројница (митралез)