Некогаш многу народ знае и да ти ја направи работата мерак