Кога работиш со филмски ефекти, а имаш Витара од 96-та за продавање