За пожарот во Лондон и како загинаа 30 луѓе (до сега)