Телеком МК апликацијата подобренa и со нови функционалности