Сексот со ментално нестабилни жени е наводно подобар