Да не ги мислите Американците, си најдоа нова култура за бранење