Вонземјаните се веќе на Земјата и се вкрстуваат со луѓето